(Người đã ngã xuống ở Việt Nam trong khi làm nhiệm vụ quốc tế)

- Tôi lại trở về nhà
Xin từ biệt. Nhưng anh, người chí nguyện
Dù đã chết, anh còn vẫn ở
Tại vị trí thầy thuốc của mình
Không sợ hãi, dưới vòm trời lộ thiên
Anh ở lại trong mảnh đất này để đem
Nấm tro mình băng bó những vết thương của bạn
Đồng chí! tôi phải chuyển lời gì
Cho ruột thịt anh ở Bungari?

- Chuyển tới mẹ tôi, rằng mẹ đừng khóc
Vì tôi ở đây giữa người thân thuộc
như chưa từng có ở nơi đâu
Chuyển tới các con tôi, rằng con hãy nhớ
Các con có ở đây, những anh em dũng cảm
như chưa từng có ở nơi đâu
Chuyển tới vợ tôi - rằng nàng hãy đi thăm
Hãy đến chào dãy núi Ban căng
Núi Ban căng không ở nơi đâu tìm thấy


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)