Nếu em như Trái Đất
Thay biển mãi không rung
Nếu mắt anh mỗi giờ
Tìm thấy em mới mẻ

Nếu cũng như Trái Đất
Không nhờ dựa vào ai
Mà vẫn cứ vững chái
Đường không gian đi hoài

Nếu cũng như địa cầu
Em cứ điềm nhiên nhận
Bão tuyết với phong ba
Của mùa đông tẻ lạnh!

Rồi nở tươi tất cả
Như dưới tuyết tái sinh
Long lanh, giàu mới lạ
Hát muôn suối êm xanh

Nếu hồn em chứa sâu
Cả vô cùng của đất
Cả sức hút diệu kì
Giữa muôn loài không rớt

Thì vui lòng em cho
Anh đi cùng thế giới
Bởi anh có lên trời
Cũng bên em trở lại.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.