Trong hoàng hôn màu sắc tắt
và xuyên qua những vệt của chân trời rạn nứt
phóng một liếc nhìn xuống những kênh mương
với một nụ cười tàn
Thế gian mất mất ánh huy hoàng
lại dần dần trở lại phong phú
Một nỗi buồn đầy rẫy
muôn màu êm khó nỗi nói ra
thay cho sự vắng sắc màu ban nãy


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)