Một chiếc xe jip nhảy thót ngạc nhiên
Trên một cái cầu bằng thân cây trụi
Và dưới sông, trăng đáy nước lội ngầm
Những thân tre vang dội
Tranh nhau kể chuyện trước sau
như thế nào chúng đã hoá thành cầu
Từ những ngọn cao
Chúng là kẻ đầu tiên đã thấy
Chiếc cầu thép gãy lưng, sụp đổ
Những thanh niên bèn chạy tới. chặt tre
sát tận gốc, và lên vai vác
băng qua lầy, trèo non nhọn hoắt
Và giữa một đêm, tối như bưng mắt
đã xếp tre thành hàng
như những phím đàn của chiếc tờ-rưng
Nhạc khí dân gian, tiếng vang vọng tới
Vắt giữa đôi bờ, tờ-rưng ca ngợi
Nước Việt Nam, mạnh và dẻo như tre Việt Nam


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)