Tôi hồ mới dứt ra
khỏi những gì giữ chặt
không để tôi đi xa
Dồi từ mây sang mây
tôi được chở trên lưng mênh mông
của đại dương không khí
Tôi đâu biết trước rằng tôi sẽ xuống
ở chân trời ngược lại
với xứ tôi xa vời
Rằng tại đó tôi lao vào ngọn lửa
những cuộc khởi nghĩa của nhân dân tôi
ở giữa khói lên che khuất mặt trời
Rằng cái đêm sao của Bôtép
trong lòng mẹ sẽ ru
trái tim tôi đớn đau
Tôi đâu biết trước rằng tôi phải trải qua
xa thật xa
đặng đi tới được gần người hơn
Ôi Tổ quốc!


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)