Với những ngón tay thanh, những ngón tay thành thục
Một cô con gái
tháo nắp nóng bỏng của một trái bom
như cô nhổ răng trong mồm con cọp
Bộ máy nổ chậm rung động phập phồng
Và nhất định cuộc nổ toang sẽ đến
Trái tim đập mạnh liên hồi
như sắp đến cuộc hẹn hò, yêu đương cuồng dại
Và đi trước cái phút giây của sự chết


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)