Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2021 02:22, số lượt xem: 90

Thánh hiền xuất thế gian
Soi sáng cả cung đàn
Thuỳ não và tâm can
Vạn ứng biến rõ ràng
Ngày vầng dương ửng rạng
Đêm sáng soi thiên đàng
Càn khôn vũ trụ lớn
Thái dương chiếu trên ngàn
Linh hồn và thể trạng
Bừng sáng cả hành trang
Trong đôi mắt mơ màng
Là muôn vàn thiên cơ
Phong ấn nào khải lộ
Quốc hồn đã mơ Hồ.