Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 12:07, số lượt xem: 168

Có biến trong tâm Ta
Cõi đời xa lạ quá
Chập chờn hiện hồn ma
Thấy bóng dáng yêu tà
Khúc trầm bổng ngân nga
Một nữ thần đêm qua
Ngày vội đã cách xa
Đường đời là vô ngã
Chẳng biết lối nào ra
Xin dâng câu đa tạ
Này hỡi những hồn ma
Các ngươi là thiên hạ
Lời bàn tán vào ra
Sao không nhìn nước nhà
Thần dân hạnh phúc quá
Nào cần gì đến ta.

Chỉ biết trong tâm khảm
Kiếp này quả gian nan
Tình lơ đảng mơ màng
U uất nào để tang
Thét gào Tốt sang ngang
Âm điệu một cung đàn
Lay hồn động thiên nhan
Sợ sự thật phủ phàng
Thiên tử cũng lầm than
Khó hoá độ thế gian
Một khúc hát trên ngàn
Nhìn thái dương hạ san
Ai cứu khổ cứu nạn
Ta chỉ thấy hán gian
Thiên mệnh cũng ngỡ ngàng
Ôi thôi! Chuyện thế gian
Bạo chúa quá hung tàn.

Xa mờ trong ảo vọng
Cái chết là hư không
Cõi này chẳng phải mộng
Chỉ là cái cuồng ngông
Trong tâm ta phản động
Chẳng thể nào được xong
Thiền định để cõi lòng
Tổ quốc nào ghi công
Chợt hồn nghe tiếng trống
Triệu quân dưới vầng hồng
Mặt trời đã hiện bóng
Từ xa phía hừng đông
Hồn thiên tử thánh tông
Mời ngài vào giấc mộng
Điểm hoá ấn thần thông.