Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2020 02:35, số lượt xem: 509

Vết bớt là dấu ấn sinh
Thái dương chín cõi thiên đường là đâu
Cớ sao trong dạ buồn rầu
Dường như tỉnh mộng ôm sầu thiên thu

Chẳng qua cũng một chữ tù
Làm người há dễ diệt thù được sao
Khó vì những kẻ pha màu
Đấu tranh tranh đấu thành ra gì nào

Mệnh danh thiên tử trên cao
Sinh thần ấn quán nhiệm màu thế gian
Luân hồi tựa giấc chiêm bao
Đời này thượng đế lời nào cho ta

Đã chết xin nguyện làm ma
Lưu đày âm phủ báo đền mẹ cha
Còn đâu một cõi nước nhà
Được thời giặc cộng tu tà tâm linh

Hồ tặc rõ hiện nguyên hình
Di hồn đại pháp thụ lăng Kinh này
Bởi ta còn đan áo bào
Dệt bằng sợi ảo nhuốm màu tâm tư

Nào ai có mắt thực hư
Soi xem tiền kiếp ta như thế nào
Hồng Đức nhập pháp đăng Đàn
Tiên đế trở lại trên ngàn cùng ta

Đánh cho xanh cỏ đỏ da
Đánh cho thiên hạ biết ta anh hùng
Đánh cho giặc Tàu Nguỵ Trung
Đánh cho chúng biết Thiên Cung bất phàm

Nhân gian bao kẻ lầm than
Đến ngày lấy máu tế Đàn cùng ta
Diệt sạch những đảng tà ma
Kinh ban tái thế giữ yên sơn hà

Án-Ma-Ni-Bát-Di-Hồn