Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 03:49, số lượt xem: 173

Sự trừng phạt cuối cùng
Một con người vô dụng
Những lời thơ chúc tụng
Bóng dáng ai lạ lùng
Hoài mơ cõi mông lung
Thời thế khởi anh hùng
Mộng thường đến thiên cung
Cất vang đoạn tình chung
Lời bi ai não nùng
Ngục thần án hình khung
Ngàn năm há chưa từng
Giang san nào chứa đựng
Quốc hồn mất lòng trung
Xô ngã bè đảng hung
Sụp đổ khi cuối cùng.