Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2021 12:13, số lượt xem: 142

Chưa đâu, nàng ơi đừng vội sầu
Ta còn phong ấn chốn đăng lâu
Khi nàng trở mình trời mới thấu
Ta thoát hồn đây vạn phép mầu.

Ôm riết từng giây, trong cõi thiền
Khuôn ngọc tròn trăng, tựa dáng tiên
Thinh sắc đồng trinh nguyên vẹn luyến
Vẫn còn bẽn lẽn lúc quy tiên.

Thi tài linh vận vào trái ngang
Xuân mấy mươi tàn, huyết chửa tan
Tâm linh tinh biến trong băng tảng
Để hồn trang trải nợ nhân gian.

Thiên tài có giống như thiên tử
Đền thần khai sinh xác mệt nhừ
Bổng trầm thoát chốc nét ưu tư
Thiện, ác giao tranh động ngôn từ.

Phút gặp nhau đây hãy ước nguyện
Hạnh ngộ tình quê cõi cực nguyền
Bóng dáng ai đây dường Bạch Thiển
Thác quái trần ai ngập nhãn tiền...