Chưa có đánh giá nào
Nước: Ấn Độ
4 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2008 09:33 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/02/2011 02:24 bởi hongha83
Bhartṛhari भर्तृहरि không rõ năm sinh năm mất, là nhà thơ tiếng Phạn (Sanskrit) của nước Ấn Độ cổ đại. Có thể ông sống ở thế kỷ đầu Công nguyên, nhưng cũng có thể sống ở khoảng thời gian nào đó trước thế kỷ thứ VII. Tác phẩm của ông gồm có các tập thơ Trăm bài thơ về đạo đức, Trăm bài thơ về tình yêuTrăm bài thơ về khước từ có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội của Án Độ và được truyền tụng rộng rãi. Đề tài phong phú phản ánh nhiều đến tầng lớp Bà La Môn nghèo khổ, căm ghét thế tục, nhưng lại vừa ca tụng niềm vui xuất gia. Ngôn ngữ thơ giản dị, tự nhiên.