Chỉ một điều: em đừng bỏ trốn anh
Anh nghe em, đâu chỉ lời than vãn
Tai em điếc, anh cần lời em nói
Môi em câm, anh cần cái em nhìn

Mắt có mù anh vẫn muốn ngắm em
Trời cho anh em chính là phần thực
Một nửa đường ta còn đương dấn bước
Bóng tối vây ta em nhớ đừng quên

"Buông tha em đi, một người tàn phế"
Nghĩa vụ còn dài em đừng nói thế
Anh cần em, em đâu có tự do
Luôn cần em, em yêu hãy nhớ nghe


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)