Ngày xưa có em bé
Không muốn mình sạch sẽ
Mẹ vừa tắm xong xuôi
Đã bôi bẩn đầy người

Bỗng nhà vua đến thăm
Vua leo bảy bậc thang
Eo ơi bé bẩn quá!
Mẹ cuống quýt tìm khăn

Bé nhìn vua chưa rõ
Vua đã quay đi rồi
Trong nhà khăn chẳng có:
Bé con chưa biết đòi!


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)