Những kẻ xấu sợ nanh vuốt ngươi
Những người tốt yêu dáng ngươi đẹp đẽ
Về thơ tôi
Tôi cũng muốn nghe
Những lời như thế


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)