(Tưởng nhớ Carl von Ossietzky)

Người không đầu hàng
Đã bị đánh gục
Người bị đánh gục
Đã không đầu hàng

Miệng của người cảnh cáo
Bị nhét đầy đất
Chuyện phiêu lưu đẫm máu
Bắt đầu
Trên nấm mồ người bạn của hoà bình
Những tiểu đoàn bước lên mạnh mẽ

Cuộc đấu tranh phải chăng là vô ích?

Nếu như anh không chiến đấu một mình, không bị đánh gục
Thì kẻ thù
Chưa thể thắng


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 3), Hội nhà văn Việt Nam, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)