“Và tôi luôn nghĩ rằng: những từ đơn giản nhất
Cũng quá đủ. Khi tôi nói, điều gì đang xảy ra
Trái tim của mỗi người hẳn bị xé tan thành từng mảnh
Rằng anh sẽ ngã xuống nếu anh không đứng lên cho bản thân
Rõ ràng anh biết điều đó.’’

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.