Biết tìm nơi đâu, hỡi thành phố quê hương?
Theo hướng máy bay đi ném bom
Tôi tìm đường về quê cha đất tổ
Thành phố đâu rồi? Kìa, chốn đó
Nơi khói bốc lên cao
Nơi rực trời lửa đỏ
Đấy chính là thành phố quê hương

Mẹ đón con về ra sao đây, hỡi thành phố yêu thương
Máy bay ném bom đã tới trước con rồi
Lửa đã cháy trước giờ con trở lại
Bầy giết người đến báo cuộc hồi hương


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)