Ở Los Angeles, ai nhập quốc tịch Hoa Kỳ
Phải qua cửa một quan toà xét hỏi

Một chủ tiệm ăn người Ý
Vất vả vì không thông tiếng Anh - tiếng quốc gia chính thống

Nghe quan toà hỏi:
- "Điều thứ 8 trong Hiến pháp Hoa Kỳ có gì được sửa?"
Bèn ấp úng trả lời: "1492"
Và bị Toà bác đơn tức khắc

Ba tháng au đã miệt mài học tập
Ông lại đến Toà. Nghe câu hỏi như sau:
- "Vị tướng nào đã thắng trong nội chiến?"
Ông rành rọt trả lời: "1492"
Rất ngạc nhiên, ông lại bị đuổi về. Lần tiếp
Nghe câu hỏi: "Thời hạn bầu Tổng thống l;à mấy năm?"
Ông nhất mực trả lời: "1492"
Và vị quan toà hiểu rằng ông chủ tiệm ăn
Không bao giờ hiểu được tiếng quốc gia chính thống
Đành mời ông đến lần thứ 4 cho chót
Và hỏi: "Châu Mỹ lần đầu được tìm thấy năm nào?"
Lần này, trên cơ sở câu trả lời chính xác hoàn toàn: "1492"
Ông chủ tiệm ăn liền được làm thủ tục


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)