Cái nhìn đầu tiên của tôi qua ô cửa sổ vào buổi sáng
Là quyển sách mà tôi vừa tìm lại được
Tôi nhìn thấy những gương mặt tươi vui dính đầy tuyết
Khi thời khắc giao mùa đã tới
Báo chí, con chó cùng với phép biện chứng của tôi
Tắm và bơi lội.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé