Sợi dây thừng bị đứt
có thể buộc nối lại
Nhưng dẫu sao
thừng cũng đã đứt rồi

Có thể
hai ta còn tái ngộ
Nhưng ở nơi
tôi bị em từ bỏ
Sẽ chẳng bao giờ
em gặp lại tôi đâu


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)