Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 12/12/2017 05:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/12/2017 07:07

Das Loch im Stiefel Iljitschs

Ihr,  die  ihr  Iljitschs Standbild  macht
Zwanzig  Meter  hoch,  auf  dem  Palast  der  Gewerkschaften
Vergeßt  auch  nicht  in  seinem  Stiefel
das  von  vielen  bezeugte  Loch,  das Zeichen  der  Armut.
Ich  höre  nämlich,  er  zeigt
Nach  Westen,  wo viele  leben,  die  an  diesem  Loch  im Stiefel
Iljitsch  erkennen  werden  als
Einen  der  ihren.


1935

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quân

Này các anh, những người dựng tượng đài I-lich
Cao hai muơi thước trước nhà công đoàn
Khi tạc đôi giày các anh đừng quên
Cái lỗ thủng được nhiều người chứng kiến
Vì tôi nghe nói:

Rất nhiều người đang sống ở phương Tây
Nhìn lỗ thủng đó
Và nhận ra I-lich
Là một người của họ


Nguồn: Thơ trữ tình, Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

The Hole in Ilyich’s Boots

You, who are sculpting a statue of Ilyich
Twenty metres high, at the Palace of the Trades Unions
Do not forget that in his boot
There was the hole, attested by many, a sign of poverty.
I hear to be sure, he faces
The West, where many live, who in the hole in the boot
Will recognise Ilyich as
One of their own.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản tiếng Nga

Лох в сапоге Ильича

Алло, церетелии монумента Ильича
высотою двадцать метров, поверх Дворца профсоюзов!
Таки не забудьте наваять ему лох в сапоге:
народ ведь помнит, - ваш командир жил бедно.
Говорят, что Ильич машет
рукою на Запад, - туда, где многие лохи
как раз по сапожному лоху
признают в нем своего.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời