Giờ đây, dẫu thế nào cũng mặc
Nhưng có một lần tôi đã rất yêu nàng
Vì thế tôi cũng biết:
Đã có một lần nàng rất đẹp

Bây giờ tôi không còn biết nữa
Ngày ấy, nàng ra sao:
Một ngày đã xoá đi
Tất cả những gì chói chang trong bảy tháng


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)