Lùm cây thấp thoáng trong vườn xinh
Trên mái, khói lên, soi hồ xanh
Sẽ buồn biết mấy khi không khói
Trơ trọi hồ, cây cùng mái lành


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 3 - 1998)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)