Mỗi buổi sáng, để kiếm
bánh ăn
Tôi ra chợ
nơi người ta mua sắm điều gian
Đầy hy vọng
Tôi chen chân vào chỗ kẻ bán hàng


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)