Ngày trở về
Tóc tôi nào đã bạc
Khi ấy tôi mừng sao
Những vất vả của núi đồi lùi lại phía sau
Những vất vả của đồng bằng còn ngổn ngang phía trước


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 3 - 1998)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)