Hồi thế giới chiến tranh
Trong nhà tù San Carlo ở Ý
Giữa những tên kẻ cắp và những thằng say có một người chiến sĩ
Anh viết bằng bút chì lên tường xà lim tối tăm:
Lê Nin muôn năm!

Khi bọn cai tù nhận ra dòng chữ
Chúng sai người mang vôi với bút lông
Tô đè lên dòng chữ đầy đe doạ
Vì chỉ tô theo nét chữ nên trên tường thấy viết bằng vôi:
Lê Nin muôn năm!

Tên thứ hai dùng chổi quét cả dòng
Vài giờ sau không ai nhìn thấy nữa
Nhưng sáng hôm sau lại hiện lên rất rõ:
Lê Nin muôn năm!

Tên thứ ba vào tay dao lăm lăm
Hàng giờ lâu đào đi từng chữ cái
Dòng chữ bất khuất nay được khắc sâu
Trên tường xà lim, không màu:
Lê Nin muôn năm!

Bây giờ anh lính bảo chúng rằng:
Muốn xoá hãy phá bức tường đi!


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)