Bất công hôm nay còn bước những bước vững vàng
Kẻ áp bức trù tính một vạn năm như thế
Bạo lực hứa: trật tự này sẽ được ta bảo vệ
Không có tiếng ai ngoài tiếng của cường quyền
Bóc lột thét to trên các thị trường:
- Bây giờ ta mới ra tay!
Nhiều người bị áp bức hôm nay còn nói:
Điều ta ước không bao giờ có được

Ai đương sống đừng nói: "không bao giờ"
Cái vững vàng không phải là vững vàng
Không mãi thế này, rồi sẽ khác
Kẻ thống trị lên tiếng rồi
Giờ đến lượt những người bị trị
Ai dám nói "không bao giờ"?

Bởi ai mà áp bức vẫn còn?
Bởi chúng ta
Bởi ai mà áp bức bị tiêu diệt
Bởi chúng ta
Người bị quật ngã hãy đứng lên!
Người thất bại cứ bền gan chiến đấu
Kẻ thua hôm nay là người thắng ngày mai
Và "không bao giờ" trở thành:
"hôm nay sẽ khác".


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)