Chủ nghĩa cộng sản hợp lẽ phải, ai cũng hiểu được
Nó thực dễ dàng
Anh không phải kẻ bóc lột, anh hiểu được thôi
Nó có lợi cho anh, anh hãy cố gắng tìm hiểu nó
Kẻ ngu ngốc gọi nó là ngu ngốc, kẻ bẩn thỉu gọi nó là bẩn thỉu
Nó chống lại sự bẩn thỉu và ngu ngốc
Kẻ bóc lột gọi nó là tội ác
Nhưng chúng ta biết rằng:
Nó chấm dứt tội ác
Nó không phải sự điên cuồng
Mà chấm dứt sự điên cuồng
Nó không phải sự hỗn loạn
Mà là trật tự

Nó là cái đơn giản
Khó làm


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)