Tôi không khuyên nhủ anh làm việc
Con người sinh ra không chỉ để đi làm
Song chân tay hãy cử động vì tiền
Xin chú ý: chỉ có tiền là quý

Con người quăng thòng lọng bắt nhau
Cái độc ác ở trên đời lớn lắm
Hãy xông vào cướp cho được đồng tiền
Tình yêu tiền còn lớn hơn tội ác

Túi có tiền, họ vây lại như ruồi
Với bạn bè anh là ánh mặt trời
Túi không tiền, các con anh chạy trốn
Chúng bảo anh: ông là ai, chúng tôi không biết ông

Túi có tiền, anh được bước hiên ngang
Túi không tiền, bao giờ có vinh quang
Tiền cung cấp cho anh nhiều nhân chứng
Tiền là anh hùng, tiền là sự thật

Vợ anh nói gì xin anh cứ tin
Chớ đến bên nàng khi không có tiền
Túi không tiền nàng sẽ bỏ ra đi
Chỉ còn lại bên anh một con vật ngu si

Đồng tiền được mọi người kính nể
Đồng tiền ngồi cao hơn thượng đế
Muốn kẻ thù dưới mộ ngủ không yên
Viết lên bia: Nơi đây tiền yên nghỉ


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)