L (Eo) là cách để nhìn em
O (Ô) là anh đó chỉ em tỏ tường
V (Vi) là rất, rất phi thường
E (I) là người để anh thương nhất đời

Yêu là em sẽ hiến dâng
Nhiều hơn chứ chẳng một lần ta chơi
Đôi ta yêu thật trong đời
Tim em anh giữ đừng rời đi xa
Tình yêu tác tạo đôi ta


8.3.16