Những đường chỉ tay ta
Không phải là những đường kinh độ
Những con hào giao thông hẹp nhỏ
Những luống cày trong khoảng ruộng đồng
Những đường ngôi rẽ mái tóc bồng
Những lối mòn xuyên qua bờ bụi
Những đường chỉ tay ta
Không vàng
Không đen
Không trắng
Không phải là những đường ranh giới hạn
Những huyệt đào giữa các xóm thôn
Những cuộn dây lèo buộc thành bó căm hờn
Những đường chỉ tay ta
Chính là những con đường của sinh mệnh
Của số phận
Của tâm tình
Của luyến ái
Những dây chuyền rất là mềm mại
Ràng buộc chúng ta
Kẻ gần người xa
Kẻ đang sống với người đã chết
Những đường chỉ tay ta
Không vàng
Không đen
Không trắng
Những đường chỉ tay ta
Tập họp lại những chùm hoa mộng tưởng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)