Em làm việc cả đêm, ngày
Hoá đơn thanh toán hoài hoài với em
Chẳng buồn chi cả với em?
Dường như chẳng để lại em xu nào
Quả là thật tệ sao đâu
Em ôm dự tính đem vào mộng sâu
Nếu em lấy đàn ông giàu
Chẳng làm gì cả, lao vào chơi banh

Tiền, tiền, tiền
Quá buồn cười
Ở trong thế giới của người giàu sang
Tiền, tiền, tiền
Nắng miên man
Thế gian của kẻ giàu sang
Thôi mà

Mọi điều em sẽ làm ra
Nếu em có được dăm ba đồng tiền
Thế gian
của kẻ giàu tiền

Người đàn ông ấy khó quên trong hồn
Có chi đâu để phải buồn?
Nếu anh thoải mái thì đừng nhớ em
Đó là điều tệ bạc thêm
Phải đi, em sẽ đi em chẳng chờ
Las Vegas, Monaco
Đời em thay đổi qua trò rủi may

Tiền, tiền, tiền
Thật khôi hài
Trong thế giới của những ai giàu tiền
Tiền, tiền, tiền
Nắng liên miên
Thế gian của kẻ lắm tiền
À ha

Mọi điều em sẽ làm ra
Nếu em có được dăm ba đồng tiền
Thế gian của kẻ giàu tiền


13.4.23