Tôi ước mơ, một bài ca để hát
Giúp tôi vượt qua, bất cứ điều gì
Nếu bạn mê, chuyện cổ tích diệu kỳ
Sẽ gặt tương lai, dẫu khi thất bại

Tôi tin vào những vị thần tiên thánh
Tốt đẹp thay trong mọi thứ tôi nhìn
Tôi tin vào cả những vị thần linh
Khi tôi biết mình gặp ngay thời điểm
Băng qua suối, tôi vào vườn mộng huyễn

Cho tôi mơ, một cảnh giới liêu trai
Giúp tôi vượt qua, thực tế đời này
Điểm tôi đến, để làm cho xứng đáng
Qua đêm tối, vẫn còn thêm một dặm

Tôi tin vào cả những vị thần tiên
Tốt đẹp thay mọi thứ tôi thấy liền
Tôi tin vào những linh thần tiên thánh
Khi tôi biết đến thời gian hữu hạnh
Tôi băng qua suối, tôi có niềm mơ
Băng qua suối, tôi có một giấc mơ

Tôi mơ ước, một bài ca để hát
Để giúp tôi qua, bất kỳ điều khác
Bạn thấy diệu kỳ, câu chuyện thần tiên
Bạn đạt tương lai, dẫu khi thất điên

Tôi tin vào những vị thần tiên ấy
Tốt đẹp thay trong mọi điều tôi thấy
Tôi tin vào cả những vị thần linh
Khi tôi biết thời gian lúc hợp tình
Băng qua suối, tôi tìm vào cơn mộng
Tôi băng qua suối, tôi đi xây mộng