Đồng hồ đã quá nửa đêm
Xem chương trình cuối chỉ em một mình
Ngày đi đêm tới cũng mình
Thu phong
qua cửa ghé nhìn phòng không
Đêm sang càng thấy não lòng
Ngoài kia có thấy linh hồn nào đâu
Không ai nghe tiếng nguyện cầu

Đêm quá nửa đàn ông đâu thấy nào
Xua tan đi bóng đêm sâu
Đàn ông sau nửa đêm đâu hết rồi
Ru em trọn giấc nghỉ ngơi

Minh tinh rồi cũng rụng rơi một ngày
“chữ tai liền với chữ tài”
Khác xa với thế giới này quanh ta
T.V. rồi cũng nhạt nhoà
Hé qua khung cửa nhìn vào đêm sâu
Một vùng bóng tối không màu
Ngoài kia có thấy linh hồn nào đâu
Không ai nghe tiếng nguyện cầu