Yêu em hoặc bỏ lại em
Chọn đi anh nhé tin em chút này
Em yêu anh
Em tỏ bày
Em không giấu giếm, anh này, thấy không?
Còn anh cũng vậy phải không?
Em bày ra hết tấm lòng của em

Ôi, em từng dệt mộng êm
Xuôi về quá khứ buồn tênh trong tình
Giờ đây em mới biết mình
Cuối cùng tìm thấy được anh đây rồi
Nên, bây giờ cố lên thôi,
Em yêu anh, chẳng còn lời chối quanh
Đó là sự thật rành rành
Em bày tỏ hết với anh chân tình

Ô, chẳng gì khó với ta
Nếu chưa thể được, thì ta cứ chờ
Thế nên, hãy cố bây giờ,
Em yêu anh, chẳng vịt vờ chối quanh
Đó là sự thật rành rành
Em bày tỏ hết lòng thành của em

Vậy, yêu em hay bỏ em,
Chọn đi anh nhé tin em chút này
Em yêu anh
Em tỏ bày
Em không giấu giếm, anh này, thấy không?
Với anh có phải vậy không?
Em bày ra hết tấm lòng của em


24.3.23