Em, từng yêu trước đây rồi
Nghĩ rằng em sẽ từ thôi không còn
Ngước lên trần nóc chon von
Tuy, xa lạ như vẫn còn với em
Anh đem trả lại cho em
Sự mân mê cũ êm êm thầm thì

Em, không biết anh làm gì
Khiến em lòng dạ nghĩ suy anh rằng
Lẽ nào giải toả em chăng
Nghĩ anh
Hoá giấc mơ em hiện hình
Cho em khoan khoái trong tình

Anh đem cảm xúc, rùng mình sướng vui
Thoả lòng, kích thích sinh sôi
Anh là gì đó em vòi vĩnh anh
Yêu anh, em quý trọng anh
Đời em đã thuộc về anh mất rồi
Em cho anh muốn hoài thôi
Ngày cô đơn cuối cùng rồi cũng qua
Em chờ đợi anh thiết tha

Em, làm anh phải thật là của em
Cho anh thấy tuyệt vời thêm
Anh không hề muốn xa em đời này
Rằng anh là của em đây
Một ngày nào đó anh hài lòng em
Xin anh tin tưởng nơi em

Anh gây cảm xúc, cho em vui mừng
Thoả lòng, em có anh nâng
Anh là gì đó em hằng cầu xin
Em yêu anh, quý trọng anh
Đời em đã thuộc về anh mất rồi
Em cho anh muốn hoài thôi
Ngày cô đơn cuối cùng rồi sẽ qua
Em chờ đợi anh thiết tha
Ô, em chờ đợi anh là của em


24.3.23