Không còn cười cợt vô tư
Về sau mãi mãi tịch u trong lòng
Qua nhà trống, mắt đổ dòng
Nơi đây hết chuyện, cho lòng từ ly

Ta hiểu nhau quá còn gì
Đôi ta chẳng có điều gì từ nan
Anh hiểu em, em hiểu anh
Nên ta đối diện, cho lần vượt qua
(Lần này ta sẽ vượt qua
Lần này ta đã vượt qua truông ngàn)
Chia tay đâu phải dễ dàng
(Em đi
Đi nhé, được lần hiểu anh)
Anh hiểu em, em hiểu anh
Đó là điều tốt nhất dành cho em

Nhớ ngày lành, xấu trong em
Với em luôn giữ trong tim suốt mùa
Nơi phòng cũ trẻ chơi đùa
Giờ thì trống vắng, chỉ thừa nói ra

Ta hiểu nhau quá còn gì
Đôi ta chẳng có điều gì từ nan
Anh hiểu em, em hiểu anh
Nên ta đối diện, cho lần vượt qua
(Lần này ta sẽ vượt qua
Lần này ta đã vượt qua truông ngàn)
Chia tay đâu phải dễ dàng
(Em đi
Đi nhé, được lần hiểu anh)
Anh hiểu em, em hiểu anh
Đó là điều tốt nhất dành cho em


7.4.23