Những cánh bướm ban mai
- Cuộc sống chúng xuất hiện
tự nhiên trong cách hoàn toàn khác biệt
ngay trước mắt tôi, chúng có khả năng
lấy từ trên không
một thứ gì cạnh những thứ cần thiết khác
Và vừa chơi đùa vừa nghiêm túc
chúng tha hồ cho mình lượn bay
cứ như chúng biết rõ
vì sao


Nguồn: Thơ Thuỵ Điển (Nhiều người dịch), NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)