Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2015 12:02

Två röda bär

bakom oss höstens rostiga glädje
och den där gamla gistna ekan
som dras upp ur älven år efter år,
ett hundskall genom förmiddagen
- sound-check inför älgjakten

där framför, bortom skogen,
väntar det som kallas framtid

dit är du på väg, med två röda bär
i handen, ett för dig själv
och ett för världen

mot makten står du rustad
med ljungens ljusa envishet,
du vet att det räcker inte långt
inte ens väderstrecken räcker till

men armarna når runt en dröm
där tiden inte rusar och där alla barn
kan all världens språk: varje tunga
leker den frihet som inte finns

den som inte lyssnar på det obegripliga
kommer aldrig att förstå nånting

vi är inte bara det vi är
vi blir det vi ser

två röda bär; där står du
på världens tröskel, du går på luften
och vinden blåser i ditt hår

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

đằng sau nỗi thích thú đã han rỉ của mùa thu
và con thuyền chèo tay ngấm nước
đã bị lôi khỏi dòng sông
năm này sang năm khác
một con chó ăng ẳng sủa dài suốt sáng
- âm thanh báo trước cuộc đi săn

ở đằng trước, phía bên kia khu rừng
cái được gọi là tương lai, đang phải đợi

cũng là đường bạn đang tới đó, tay cầm
hai trái berry đỏ mọng
một là để dành cho bạn
còn lại dành cho thế giới trái kia!
chống lại sức mình, bạn cố đứng lên
tựa vào cây gậy bằng gỗ thạch thảo
lì lợm đến thành bóng loáng
dù biết rằng sức nó không thể đủ
không đủ, dù cho cả bốn điểm tựa chính
hãy còn đủ cả

nhưng dẫu sao, tay bạn đã chạm tới giấc mơ
nơi thời gian cũng chẳng cần vội vã, và là nơi
mọi đứa trẻ có thể nói mọi ngôn ngữ trên thế giới
vậy là mỗi cái lưỡi đều cảm nhận tự do
điều tưởng không tồn tại

bạn, người không nghe nổi điều không thể hiểu
sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều gì

ta đâu chỉ là ta khi đang là ta
ta phải trở thành điều ta nhìn thấy

hai trái berry đỏ, bạn đang đứng đây
trên ngưỡng cửa thế giới, và bạn
đi bộ trong không, khi gió thổi không nguôi
vào tóc bạn


Nguồn: Thơ Thuỵ Điển (Nhiều người dịch), NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Two Red Berries

behind autumn’s rusty pleasure
and the leaky old rowboat
that is hauled out of the river
year after year,
a dog barking through the morning
– sound check before the elk hunt

there ahead, beyond the forest,
awaits that which is called future

you are on your way there, with two
red berries in your hand,
one for yourself
and one for the world

against power you stand equipped
with the shining stubbornness of the heather,
you know that this won’t be sufficient
not even the four cardinal points
are enough

but your arms reach a dream
where time is not rushing and where
all children can speak all the world’s languages:
every tongue enjoys a freedom
which does not exist

you who don’t listen to the incomprehensible
will never understand anything

we are not only what we are
we become what we see

two red berries; there you stand
on the threshold of the world, you
walk on the air and the wind is blowing
in your hair

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời