“Последний день живу я в странном доме”

Последний день живу я в странном доме,
чужом, как все дома, где я жила.
Загнав зрачки в укрытие ладони,
прохлада дня сияет, как жара.

В красе земли - беспечность совершенства.
Бела бумага.
Знаю, что должна
блаженствовать я в этот час блаженства.
Но вновь молчит и бедствует душа.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đăng Bảy

Tôi sống ngày cuối cùng trong ngôi nhà khác lạ
như tất cả các ngôi nhà tôi từng ở
Đưa mắt vào hai lòng bàn tay
toả lan như hơi nóng - là hơi mát của ngày

Trong diễm lệ đất này - vô tư mà hoàn thiện
Giấy vẫn trắng
Tôi biết, mình có nhu cầu tận hưởng
ngay lúc này, niềm khoan khoái êm mơ
Nhưng hồn tôi, tội nghiệp, vẫn lặng tờ


1965
Nguồn: Tạp chí Thơ, số 12-2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ngày cuối cùng, tôi sống trong nhà lạ,
Thật lạ xa, như mọi nhà tôi đã ở qua.
Tôi bịt kín đôi mắt bằng hai tay,
Khí mát ban ngày sáng lên như trời nắng.

Mặt đất đẹp tự nhiên, quá hoàn thiện.
Giấy viết trên bàn trắng tinh.
Tôi biết mình phải tận hưởng phút giây hoan lạc,
Nhưng thấy lòng lại câm lặng, buồn đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời