Không ai có lắm thiên đường
Khó khăn hơn cả để lường qua đây
Anh đang đứng xếp hàng ngay
Không ai nhận được quá đầy tình yêu
Cao như núi
Khó leo trèo

Ồ cô em gái đang đèo bên anh
Tình yêu tràn ngập cửa hàng
Chảy qua em
Rồi chảy tràn qua anh
Yêu em tha thiết xin dành
Yêu hơn cuộc sống của anh nơi này...

Anh nhìn xa ngút trời mây
Những gì ta có chẳng ngày từ ly
Yêu là nét đẹp mê say
Em là thế giới anh… ngày hè sang
Hay em là giấc mơ tan

Không ai có được thênh thang thiên đường
Khó khăn nhiều để qua truông
Xếp hàng anh đứng một đường thẳng ngay
Tình yêu chẳng đủ cho ai
Nó cao như núi
Leo đầy gian nguy

Đôi ta xẻ dọc trời mây
Quay lưng lại với cả ngày lẫn đêm
Đôi ta khóc lệ trôi êm
Cuộc đời anh chỉ có em trong lòng...

Anh nhìn ra sớm mai hồng
Những gì ta có sẽ không lụi tàn
Yêu là nét đẹp cao sang
Khi đôi ta, ánh huy hoàng chiếu lên
Thấy tình trân quý tự nhiên


19.3.23