Bình minh, chào ánh ban mai
Có em thắp sáng lên ngày của anh
Đến đây ngồi sát bên anh

Thấy em mỗi sáng đã dành cho anh
Bên ngoài các loại nhà hàng
Nhạc chơi với điệu lan man hững hờ

Ngày cô đơn, đêm bơ vơ
Ở đâu đây nếu không cho đàn bà?
Ngày cô đơn, đêm nhạt nhoà
Ở đâu đây nếu đàn bà xa anh?
Ngày cô đơn, đêm lạnh tanh
Đàn bà không có thì anh chốn nào?
Ngày cô đơn, đêm hanh hao
Ở đâu nếu vắng đàn bà của anh?

Ngày cô đơn, đêm lạnh tanh
Đàn bà không có thì anh nơi nào?

Bình minh, chào ánh ban mai
Có em thắp sáng lên ngày của anh
Đến đây ngồi sát bên anh

Ngày cô đơn, đêm bơ vơ
Ở đâu đây nếu không cho đàn bà?
Ngày cô đơn, đêm nhạt nhoà
Ở đâu đây nếu đàn bà xa anh?
Ngày cô đơn, đêm lạnh tanh
Đàn bà không có thì anh chốn nào?
Ngày cô đơn, đêm hanh hao
Ở đâu nếu vắng đàn bà của anh?


21.3.23