Nằm trong thị trấn buồn tênh
Anh chìm trong nước mắt trên dương trần
Về nhà, không thể lo thân

Thực lòng anh muốn được gần gũi em
Yêu em, anh muốn yêu em

Đoạn trường
Khi biết rằng em không còn
Thương thay
Buổi sáng dỗi hờn
Khó lòng
Chẳng có ai còn yêu em,
Chẳng nơi nào để em đi

Thương thay
Em đã mất đi linh hồn
Đó là bi kịch đời thường
Khi bình minh em dỗi hờn vu vơ
Khó lòng
Ai để hẹn hò
Chẳng còn nơi chốn để cho em vào

Đêm ngày, mang nỗi cấu cào
Tình yêu cháy bỏng, khát khao mỏi mòn
Anh không chịu nỗi cô đơn

Thực lòng anh muốn được ôm em hoài
Yêu em, yêu mãi yêu hoài


29.3.23