Em là đầu tiên, cuối cùng, tất cả
Câu trả lời cho mọi giấc mơ tôi
Em là nhật, nguyệt, tinh tú dắt tôi
Tuyệt vời quá, là những gì em có

Ồ, tôi biết chỉ người như em đó
Không cách nào, mà có thể thành hai
Em, chính là mọi thứ tôi sống đây
Tình yêu của em, tôi còn giữ mãi

Em là đầu tiên
Cuối cùng
Mọi thứ

Ở nơi em, tôi thấy rất nhiều điều
Chỉ có em mới mang lại tình yêu
Em không thể nào nhìn ra em được?
Em làm cho tôi nhận ra cách thức
Em giống như giọt sương sớm đầu ngày
Vào một ngày hoàn toàn mới đến đây

Tôi thấy ra có quá nhiều thể thức
Có thể yêu em, yêu em, rất mực
‘Cho đến ngày tôi vào cõi thiên thu
Em đưa tôi, lạc vào chốn mơ ru
Em là đầu tiên
Cuối cùng
Mọi thứ
Tôi biết, chỉ một người như em đó
Nhưng không đời nào biến hoá thành hai
Cô gái, em là thực tế của tôi
Mà tôi đang lạc vào cơn mơ mộng

Em là đầu tiên
Cuối cùng
Mọi thứ