Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 22:11

寄楊侍御

一官何幸得同時,
十載無媒獨見遺。
今日不論腰下組,
請君看取鬢邊絲。

 

Ký Dương Thị Ngự

Nhất quan hà hạnh đắc đồng thì,
Thập tải vô môi độc kiến di.
Kim nhật bất luận yêu hạ tổ,
Thỉnh quân khan thủ mấn biên ty.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Làm quan may gặp được cùng thời
Không mối mười năm bị bỏ rơi
Trước mắt bàn chi đeo túi ấn
Xin anh ngó tóc muối tiêu rồi


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm quan được với ông cùng lúc
Mười năm không thăng chức mối mai
Hôm nay khoan nói cân đai
Xin ông coi lại tóc dài bạc phơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

May được làm quan cùng một lúc
Mười năm không mối cảnh xơ rơ
Hôm nay đừng nói cân đai nữa
Mái tóc xem kìa đã bạc phơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

May sao quan tước được cùng thời
Không mối mười năm chỉ thấy đi
Cao thấp đai lưng đâu phải luận
Xin ông xem lại tóc phai rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

May gặp làm quan được một thời,
Mười năm không mối thấy buông rơi.
Hôm nay chớ luận cân đai nữa,
Mái tóc xem anh đã bạc rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm quan may gặp cùng thời,
Mười năm không mối buông rơi thấy rồi.
Cân đai bàn luận nay thôi,
Xem anh mái tóc bạc rồi còn chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Gửi Dương Thị Ngự

Chức quan may mắn đắc cùng lúc
Mười năm không mối chỉ mình mình thấy bỏ rơi
Hôm nay bất luận đai đeo đã bỏ
Mong ngài nhìn thấy tóc muối tiêu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời