Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/09/2013 06:48 bởi Vanachi
Bao Cát 包佶, thi nhân đời Đường, tự Ấu Chính 幼正, năm sinh và mất không rõ, người Duyên Lăng, Nhuận Châu (nay thuộc Đan Dương, Giang Tô). Ông đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 6 (747) từng nhậm Bí thư giám, Hình bộ thị lang, Gián nghị đại phu, Ngự sử trung thừa, sau bệnh từ quan, mất tại quê.