Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 22:56

朝拜元陵

宮前石馬對中峰,
雲里金鋪閉幾重。
不見露盤迎曉日,
唯聞木斧扣寒松。

 

Triều bái Nguyên Lăng

Cung tiền thạch mã đối trung phong,
Vân lý kim phô bế kỷ trùng.
Bất kiến lộ bàn nghênh hiểu nhật,
Duy văn mộc phủ khấu hàn tùng.


Nguyên Lăng tức lăng mộ Đường Đại Tông (727-779).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngựa đá trước cung đối núi giữa
Trong mây mấy lớp khoá nhà vàng
Chẳng thấy mâm sương đón nắng sớm
Chỉ nghe tiều búa gõ tùng băng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa đá đối qua núi trước cung
Nhà vàng mấy lớp khoá mây vùng.
Chẳng thấy mâm sương đón nắng sớm
Chỉ nghe tiều búa gõ hàn tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Mây vàng lớp lớp che nhau
Đối non ngựa đá đứng chầu trước lăng
Ban mai sương trắng chẳng giăng
Chỉ nghe rìu gỗ gõ vang hàn tùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời