怨歌行【秋扇,團扇歌】

新裂齊紈素,
鮮潔如霜雪。
裁為合歡扇,
團團似明月。
出入君懷袖,
動搖微風發。
常恐秋節至,
涼飆奪炎熱。
棄捐篋笥中,
恩情中道絕。

 

Oán ca hành [Thu phiến, Đoàn phiến ca]

Tân liệt Tề hoàn tố,
Tiên khiết như sương tuyết.
Tài vi hợp hoan phiến,
Đoàn đoàn tự minh nguyệt.
Xuất nhập quân hoài tụ,
Động dao vi phong phát.
Thường khủng thu tiết chí,
Lương tiêu đoạt viêm nhiệt.
Khí quyên khiếp tứ trung,
Ân tình trung đạo tuyệt.

 

Dịch nghĩa

Mới cắt lụa trắng nước Tề,
Trong sạch như sương tuyết.
Cắt may thành chiếc quạt hợp hoan,
Tròn tròn như trăng sáng.
Ra vào tay áo của người,
Phe phẩy sinh ra gió mát.
Nhưng luôn sợ tiết mùa thu tới,
Khí mát thổi xua cái nóng.
Ghét bỏ vứt vào trong rương,
Ân tình đã đứt tuyệt giữa đường.


Ban tiệp dư 班婕妤 trong thời Hán Thành Đế 漢成帝. Nàng bị hai chị em Triệu Phi Yến 趙飛燕 và Triệu Hợp Đức 趙合德 vu oan nên bị Hán Thành Đế đày ra Thường Tín cung hầu hạ Hoàng thái hậu, đau buồn nên viết ra bài thơ này.

Văn tuyển, Ngọc đài tân vịnh, Nhạc phủ thi tập đều ghi bài này của Ban tiệp dư. Ca lục ghi đây là một bài nhạc phủ khuyết danh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Mới chế lụa Tề trắng
Trong sạch như tuyết sương
Đem làm quạt hợp hoan
Tròn giống hình trăng sáng
Ra vào tay áo vua
Lay động sinh gió mát
Thường sợ tiết thu đến
Gió mát cướp nồng nhiệt
Nên cất vào góc rương
Nửa đường ân ái tuyệt

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cắt lại lụa Tề hoàn
Sáng trong như sương tuyết
Làm thành quạt hợp hoan
Đoàn viên tình minh nguyệt
Vào ra tay áo chàng
Dao động làm gió phát
Buồn đau lúc thu đến
Gió lạnh xua nồng nhiệt
Xếp bỏ vào trong rương
Nửa ân tình đoạn tuyệt!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Lụa mới mịn, tay cắt
Trong trắng như sương tuyết
Làm ra quạt hợp hoan
Tròn sáng như vầng nguyệt
Ra vào, tay áo thơm!
Lay động, gió nhẹ vương,
Lòng sợ mùa thu tới
Trời mát thôi bức bối
Bỏ quạt vào tráp sơn
Tình cũ cũng dần quên...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Lụa Tề Hoàn mới cắt;
Trắng muốt như sương tuyết.
Khâu thành quạt hợp hoan;
Tròn vạnh như vầng nguyệt.
Ra vào trong tay chàng;
Nhẹ đưa làn gió mát.
Thường sợ tiết thu sang;
Lạnh xua cơn nóng hết.
Bỏ bẵng trong hòm rương;
Ân tình nửa đường dứt!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Xé ra vuông lụa nước Tề
Phau phau sạch trắng khác gì tuyết sương
Cắt làm cái quạt buồng hương
Tròn xinh vành vạnh như gương trăng rằm
Liền tay anh để anh cầm
Hằng khi phe phẩy riêng thầm gió bay
Trời thu như sợi hơi may
Lạnh lùng cơn gió đổi thay nực nòng
Trong sương quạt bỏ nằm không
Giữa đường dứt hết mối lòng thương yêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lụa nõn Tề mới cắt
Như tuyết sương trong vắt
Kết thành quạt hợp hoan
Tròn tựa trăng vằng vặc
Vào ra tay áo chàng
Phe phẩy trời hiu mát
Ngại ngày thu chí sang
Lạnh về xua nóng nực
Bị khép bỏ trong rương
Nửa đường tình chợt dứt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời