Em là lửa cháy trong hồn
Là cơn khao khát dập dồn riêng anh
Lời anh nói em hãy tin
Lòng anh muốn ngỏ thật tình thế thôi

Nhưng ta ngăn cách đôi đời
Làm sao anh đến gọi mời tim em
Khi em nói khẽ thật êm
Rằng anh cứ thế mà tìm đến nhau

Hãy cho anh biết tại sao
Yêu em là cả niềm đau nỗi sầu
Nói cho anh biết vì sao
Yêu em lầm lỗi bắt đầu từ đâu
Xin cho anh biết tại sao
Anh không muốn lắng lời nào của em
Anh xin còn mãi yêu em

Phải anh là lửa trong em mất rồi?
Niềm em ao ước trong đời
Vâng anh biết đã muộn rồi em ơi!
Nhưng anh đành vậy mà thôi.

Bây giờ chỉ thấy tình rồi vỡ tan
Cuộc tình mà ta đã mang
Không vì cách trở quan san đôi đường
Anh mong em hiểu tỏ tường
Từ trong sâu thẳm khối hồn tương tư


10.4.19